Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Νοτίου Ευβοίας και Σκύρου

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Μη αλιείς Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής:

4/8/2021

Λήξη Υποβολής:

27/10/2021

Προϋπολογισμός:

€ 1.725.440

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Νοτίου Ευβοίας και Σκύρου. Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

- Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.

- Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.

- Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με τελικό παραγόμενο προϊόν που ανήκει στον τομέα της αλιείας

- Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Awesome Image
Awesome Image

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 

 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Δημοτική Ενότητα Καρύστου, Τοπική Κοινότητα Αετού, Τοπική Κοινότητα Γραμπιάς, Τοπική Κοινότητα Καλυβίων, Τοπική Κοινότητα Μύλων, Τοπική Κοινότητα Πλατανιστού, Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας, Τοπική Κοινότητα Κομίτου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, Τοπική Κοινότητα Ακταίου, Τοπική Κοινότητα Γιαννιτσίου, Τοπική Κοινότητα Καλλιανού, Τοπική Κοινότητα Κατσαρωνίου, Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίου, Τοπική Κοινότητα Μελισσώνος, Τοπική Κοινότητα Παραδεισίου, Τοπική Κοινότητα Στουππαίων, Τοπική Κοινότητα Αλμυροποτάμου, Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίων, Τοπική Κοινότητα Νέων Στύρων, Τοπική Κοινότητα Πολυποτάμου, Τοπική Κοινότητα Στύρων.
 •  
 • ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ Τοπική Κοινότητα Αυλωναρίου, Τοπική Κοινότητα Αχλαδερής, Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Οκτωνιάς, Τοπική Κοινότητα Ορίου, Τοπική Κοινότητα Πυργίου, Τοπική Κοινότητα Ωρολογίου.
 •  
 • ΔΕ ΔΥΣΤΙΩΝ Τοπική Κοινότητα Αργυρού, Τοπική Κοινότητα Βέλους, Τοπική Κοινότητα Δύστου, Τοπική Κοινότητα Ζαράκων, Τοπική Κοινότητα Κοσκίνων, Τοπική Κοινότητα Κριεζών, Τοπική Κοινότητα Λεπούρων, Τοπική Κοινότητα Πετριών
 •  
 • ΔΕ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου, Τοπική Κοινότητα Άνω Κουρουνίου, Τοπική Κοινότητα Καδίου, Τοπική Κοινότητα Κάτω Κουρουνίου, Τοπική Κοινότητα Κήπων, Τοπική Κοινότητα Κονιστρών, Τοπική Κοινότητα Μονοδρύου
 •  
 • ΔΕ ΚΥΜΗΣ Δημοτική Κοινότητα Κύμης, Τοπική Κοινότητα Ανδρωνιάνων, Τοπική Κοινότητα Άνω Ποταμιάς, Τοπική Κοινότητα Βιτάλων, Τοπική Κοινότητα Ενορίας, Τοπική Κοινότητα Καλημεριάνων, Τοπική Κοινότητα Μαλετιάνων, Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Διρφύων, Τοπική Κοινότητα Οξυλίθου, Τοπική Κοινότητα Πλατάνας, Τοπική Κοινότητα Πύργου, Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών
 •  
 • ΔΕ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ Δημοτική Κοινότητα Αλιβερίου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου, Τοπική Κοινότητα Γαβαλά, Τοπική Κοινότητα Πρασίνου
 •  
 • ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ Δημοτική Ενότητα Σκύρου.
 • Επιχορήγηση / Επιδότηση

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης,  για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
 •  
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση (σελ.22) “8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ”