Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στον Ν.Ηλείας

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Μη αλιείς Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής:

10/09/2021

Λήξη Υποβολής:

22/11/2021

Προϋπολογισμός:

€ 931.232

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία

o Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς.
o Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. Ισχύει και για σκάφη εσωτερικών υδάτων.
o Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων Ισχύει και για αλιεία εσωτερικών υδάτων.
o Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.
o Διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.
o Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.
o Βελτίωση και εκσυγχρονισμός για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.
o Επενδύσεις στη βελτίωση της ποιότητας και στην πρόσθεση αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας .
o Αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.
o Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (αλιευτικός τουρισμός στην υδατοκαλλιέργεια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στην υδατοκαλλιέργεια, λιανικό εμπόριο πώλησης παραγόμενων προϊόντων εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Οι συμπληρωματικές δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με τη βασική υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα.
o Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
o Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Awesome Image
Awesome Image

Περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηλείας:

 

 • ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ (Βάρδας, Αετορράχης, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Μανολάδος, Ξενιών)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Κάστρου, Παναγίας, Κυλλήνης)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ (Λεχαινών, Αρετής, Μπόρσιον, Μυρσίνης)
 • ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ (Κάτω Σαμικού)
 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΕΙΑΣ (Αστρά)
 • ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ (Ζαχάρως, Γιαννιτσοχωρίου, Κακοβάτου, Νεοχωρίου, Ξηροχωρίου, Σχίνων, Ταξιαρχών)
 • ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ (Αμαλιάδος, Ηλία Πηνηίων, Αμπελοκάμπου, Δουναίικων, Καρδαμά, Κέντρου, Κεραμιδιάς, Ροβιάτας, Σαβαλίων)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΣ (Αγραπιδοχωρίου, Αυγής, Βελανιδίου, Κάμπου)
 • ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Βαρθολομιού, Καλυβίων Μυρτουντίων, Λυγιάς)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ (Γαστούνης, Κοροίβου, Παλαιοχωρίου)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥ (Αγίας Μαύρας)
 • ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΟΣ (Επιταλίου)
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ (Αγίου Ηλία Πύργου, Αγίου Ιωάννου, Γρανιτσαιίκων, Κατακόλου, Κορακοχωρίου, Λεβεντοχωρίου, Μυρτέας, Σκαφιδιάς, Σκουροχωρίου)
 • Επιχορήγηση / Επιδότηση

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)
 •  
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση (σελ.26) “8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ”