Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στον Ν.Πιερίας

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Μη αλιείς Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής:

15/09/2021

Λήξη Υποβολής:

17/11/2021

Προϋπολογισμός:

€ 1.250.128

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο νομό Πιερίας, για ίδρυση/ δημιουργία νέων και ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμό, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και αφορούν σε:

o Επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
o Υποδομές διανυκτέρευσης, μικρής δυναμικότητας καταλυμάτων αποκλειστικά στις κατηγορίες ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, camping
o Μονάδες εστίασης (π.χ. παραδοσιακές ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία, μεζεδοπωλεία κλπ.)
o Επιχειρήσεις εμπορίου προϊόντων που συνδέονται με την αλιευτική δραστηριότητα και τον θαλάσσιο τουρισμό και αθλητισμό, παραδοσιακών / τοπικών προϊόντων και τουριστικών ειδών παραδοσιακής τέχνης, παντοπωλείων κ.ά.
o Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και υπηρεσιών που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες, αναψυχή ή άθληση.
Awesome Image
Awesome Image

Η περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνει το παράκτιο τμήμα του νομού Πιερίας, στις κάτωθι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Νομού Πιερίας: Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς, Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος, Τοπική Κοινότητα Παντελεήμονος, Τοπική Κοινότητα Πόρων, Τοπική Κοινότητα Σκοτίνης, Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης (εκτός σχεδίου οικισμού Kατερίνης), Οικισμός Ολυμπιακή Ακτή, Δημοτική Κοινότητα Κορινού, Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας, Δημοτική Κοινότητα Περίστασης, Τοπική Κοινότητα Παραλίας, Τοπική Κοινότητα Μακρυγιάλου, Τοπική Κοινότητα Μεθώνης, Τοπική Κοινότητα Νέας Αγαθουπόλεως, Τοπική Κοινότητα Πύδνας.

 

Το εύρος της παράκτιας ζώνης παρέμβασης καθορίζεται από το διακριτό όριο που καθορίζουν οι:

 

  • o Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της Κατερίνης και προς τα νότια έως τα όρια με την Π.Ε. Λάρισας
  • o Παλαιά Εθνική Οδός Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της Κατερίνης και προς τα βόρεια έως την Δ.Κ. Αιγινίου.
  • Επιχορήγηση / Επιδότηση

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)
  •  
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση (σελ.24) “8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ”