Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, Μη αλιείς Φυσικά και Νομικά πρόσωπα

Έναρξη Υποβολής:

08/09/2021

Λήξη Υποβολής:

01/11/2021

Προϋπολογισμός:

€ 2.526.552

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

o Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως δράσεις αλιευτικού τουρισμού.
o Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς.
o Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
o Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
o Εμπορία προϊόντων αλιείας – Διαφοροποίηση εντός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων
o Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Awesome Image
Awesome Image

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ: Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας, Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας, Τοπική Κοινότητα Καμαρίτσης, Τοπική Κοινότητα Καστέλλας, Τοπική Κοινότητα Νεροτριβιάς, Τοπική Κοινότητα Παγώντα, Τοπική Κοινότητα Πολιτικών.


ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου, Τοπική Κοινότητα Άνω Βάθειας, Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας.


ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ: Δημοτική Κοινότητα Λουτρών Αιδηψού, Τοπική Κοινότητα Αγίου, Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, Τοπική Κοινότητα Αγδινών, Τοπική Κοινότητα Αγριοβοτάνου, Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου, Τοπική Κοινότητα Ασμηνίου, Τοπική Κοινότητα Βασιλικών, Τοπική Κοινότητα Γερακιούς, Τοπική Κοινότητα Γουβών, Τοπική Κοινότητα Ελληνικών, Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, Τοπική Κοινότητα Αβγαριάς, Τοπική Κοινότητα Γαλατσάδων, Τοπική Κοινότητα Γαλατσώνας, Τοπική Κοινότητα Καμαρίων, Τοπική Κοινότητα Μηλεών, Τοπική Κοινότητα Μονοκαρυάς, Τοπική Κοινότητα Λιχάδος, Τοπική Κοινότητα Καστανιωτίσσης, Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου, Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου, Τοπική Κοινότητα Ωρεών.


ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Λίμνης, Τοπική Κοινότητα Κεχριών, Τοπική Κοινότητα Ροβιών, Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής, Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς, Τοπική Κοινότητα Δαφνούσσης, Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου, Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου, Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Κηρέως, Τοπική Κοινότητα Πηλίου, Τοπική Κοινότητα Προκοπίου, Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου, Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς, Τοπική Κοινότητα Φαράκλας, Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννης, Τοπική Κοινότητα Αμελάντων, Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου, Τοπική Κοινότητα Κεραμείας, Τοπική Κοινότητα Κοτσικιάς, Τοπική Κοινότητα Παππάδων.


ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς, Τοπική Κοινότητα Λουκισίων, Δημοτική Κοινότητα Βαθέος, Δημοτική Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος, Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου, Τοπική Κοινότητα Φάρου, Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού, Τοπική Κοινότητα Αφρατίου, Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Τοπική Κοινότητα Νέας Λαμψάκου, Τοπική Κοινότητα Φύλλων, Δημοτική Κοινότητα Νέας Αρτάκης.

  • Επιχορήγηση / Επιδότηση

  • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)
  •  
  • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση (σελ.22) “8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ”