5ος Κύκλος Του Καθεστώτος «επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών Και Μικρών Επιχειρήσεων»