Λογιστικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Λογιστικά - Φοροτεχνικά Θέματα

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, συντήρηση και εποπτεία της λογιστικής στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας. Εάν επιλέξετε να εποπτεύετε τη λογιστική σας στην έδρα σας, ο έμπειρος συνεργάτης μας θα επισκεφθεί την επιχείρησή σας παρέχοντάς σας όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των λογιστικών σας. Επιπλέον, εάν επιλέξετε να μείνετε στο γραφείο μας στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης και ευκολίας σας, φροντίζουμε για τη μεταφορά τιμολογίων -από την επιχείρησή σας- για την ενημέρωση βιβλίων, καθώς και την εκτέλεση κάθε είδους εξωτερικού εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες (Δ .Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Επιμελητήρια κ.λπ.).

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας καθώς και τον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου χρηματοοικονομικού σχεδίου με στόχο την ενοποίηση, εάν υπάρχει, από προηγούμενα οικονομικά θέματα. Οι λογιστικές μας υπηρεσίες είναι οι εξής:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση - μηχανογράφηση και αναδιοργάνωση λογιστικής επιχειρήσεων κάθε είδους
  • Μηνιαία συντήρηση και ενημέρωση, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (L.4308 / 2014), των μηχανογραφημένων λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά και βιβλιογραφικά)
  • Ένταξη και παρακολούθηση κανονισμών (ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία)
  • Εκτέλεση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
  • Σύνταξη προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας
  • Έλεγχος δαπανών και φορολογική υποστήριξηη
  • Κατάρτιση και υποβολή οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων της Εταιρείας και των απαραίτητων αναφορών στο τέλος του έτους, όπως απαιτείται από τον Κώδικα Φόρου Εισοδήματος (έντυπα Ε3 και Ν) και τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Προετοιμασία και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου επιχειρήσεων 20% και αντισυμβαλλομένων 3%, παρακράτηση φόρου στις υπηρεσίες εργαζομένων, ενδοκοινοτικές εξαγορές και παραδόσεις υπηρεσιών και προϊόντων.
  • Συνεργασία με εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές για τον ετήσιο νόμιμο έλεγχο

Οι τομείς που εξειδικευόμαστε:

Become a Partner of Envolve

To take a trivial example, which of us undertakes
laborious physical exercise.

Career Opportunities in Envolve

Who chooses to enjoy a pleasure that has no one
annoying consequences.