Υπηρεσίες Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Στην ανάγκη επίλυσης χρηματοοικονομικών δυσχερειών και βελτίωσης της απόδοσης της εταιρείας σας, οι εξιδεικευμένοι σύμβουλοι της Palladium CPS μπορούν να σας βοηθήσουν να ιεραρχήσετε τα προβλήματά σας και να επικεντρωθείτε στο μονοπάτι της ανάπτυξης.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε περιπτώσεις ανάκαμψης, παρέχοντας συμβουλές βραχυπρόθεσμων ταμειακών ροών, σε θέματα στρατηγικού επαναπροσδιορισμού, λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, ή αναδιοργάνωσης σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των ταμειακών αναγκών καθώς επίσης μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες στην εκπόνηση ερευνών για την βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας σας (προγράμματα εξοικονόμησης κόστους), καθώς και στην ορθολογική οργάνωση εταιρειών και στην εξαγορά υποτιμημένων ή μη περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της επακόλουθης αναδιάρθρωσης και ενσωμάτωσής τους.

Λειτουργούμε ως αξιόπιστοι σύμβουλοι για να σας βοηθήσουμε να αντλήσετε προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όλες οι εταιρείες αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. Ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση μπορεί, μερικές φορές, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση ενός οργανισμού και στον προσδιορισμό της αξίας του. Εμείς στην Palladium CPS, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε μέσα σε αυτές τις ρευστές συγκυρίες να παραδώσετε πραγματικά αποτελέσματα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Υπηρεσίες ανάκαμψης
  • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση
  • Στρατηγικές εξυγίανσης

Τι υπηρεσίες προσφέρουμε

Become a Partner of Envolve

To take a trivial example, which of us undertakes
laborious physical exercise.

Career Opportunities in Envolve

Who chooses to enjoy a pleasure that has no one
annoying consequences.