Εξοικονομώ για επιχειρήσεις

Πληροφορίες Προγράμματος

Δικαιούχοι:

Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και πολύ Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής:

Μετά τις 20/10/2021

Προϋπολογισμός:

€ 947.500.000

Κοινοποίηση:

Πληροφορίες

Περί τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να δημοσιευθεί ο οδηγός του προγράμματος Εξοικονομώ για επιχειρήσεις. Με την εφαρμογή του, όπως περιγράφεται στο ειδικό παράρτημα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκτιμάται ότι θα υποστηριχθούν τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις (8.500 πολύ μικρές και 1.200 μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες) σε διάφορους παραγωγικούς τομείς όπως στον τουρισμό, στον αγροδιατροφικό κ.ά. αλλά και ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια.

Η επένδυση θα περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα:

(α) ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και δευτερογενή τομέα για μεσαίους, μεγάλους και πολύ μεγάλους οργανισμούς και

(β) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι. Όσο για τις πολύ μικρές θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού. Με τις επιχορηγήσεις των δράσεων του προγράμματος θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να προωθήσουν τη χρήση ΑΠΕ και γενικότερα να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας στην τεχνολογική ανάπτυξη.
Awesome Image
Awesome Image

Όλη η Ελλάδα

Επιχορήγηση / Επιδότηση

 

Το ποσοστό της επιδότησης για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις εκτιμάται συντηρητικά στο 45%

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

  •  
  • – Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων
  • – Ενεργειακή αναβάθμιση της διαδικασίας παραγωγής
  • – Εγκατάσταση νέου (ή αντικατάσταση υπάρχοντος) συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και παροχή ζεστού νερού με σύστημα ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας),
  • – Συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης για αυτοκατανάλωση
  • – Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων και εξοπλισμού
  • – Ηλεκτρικά οχήματα για τη διανομή προϊόντων και πρώτων υλών
  • – Σημεία φόρτισης
  • – Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού
  • – Υπηρεσίες υποστήριξης (ενεργειακός έλεγχος, ενεργειακή και τεχνική συμβουλευτική, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, διαχείριση της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου).