Ανοιχτά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναζητείστε όλα τα ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ για την προγραμματιστική περίοδο 2021 - 2027

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιόδου 2021 - 2027

Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Δείτε όλα τα Υλοποιημένα μας Προγράμματα ΕΣΠΑ της προγραμματιστικής περιόδου 2014 -2020

ΕΣΠΑ 2021 - 2027

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελούν χρήσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης για όλες τις υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στην Palladium CPS φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε πρώτοι για τις εξελίξεις γύρω από τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης και να ενημερώνουμε έγκαιρα και έγκυρα τους πελάτες μας.
Ταυτόχρονα αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, αποκτώντας πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους, απαραίτητους για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη όλων των επιχειρήσεων.

Που οφείλονται τα υψηλά ποσοστά των εγκεκριμένων επενδυτικών μας προτάσεων;
  • Πληρότητα φακέλων
  • Συνεχής ενημέρωση και παρακολούθηση των γεγονότων σχετικά με το ΕΣΠΑ
  • Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
  • Πιστή εφαρμογή των ορών και προϋποθέσεων των προγραμμάτων
  • Διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση των πελατών μας
  • Χρήση ειδικών εργαλείων για τον έλεγχο και παρακολούθηση της εξέλιξης των υπαγμένων επενδυτικών προτάσεων

Δείτε αναλυτικά τα βήματα που ακολουθούμε για την υλοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ:

Κάντε την αίτηση σας σήμερα!

Στείλτε μας το αίτημα σας και θα σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα προγράμματα ΕΣΠΑ για την επιχείρηση σας