Χρηματοδοτικές Λύσεις Κεφαλαίου

Λύσεις προσαρμοσμένες
στις ανάγκες
της κάθε επιχείρησης

Η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής σας διάρθρωσης είναι απαραίτητη για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της Palladium CPS, θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων τόσο από την αγορά ομολόγων όσο και από τις χρηματιστηριακές αγορές - από την αρχική εκτίμηση και στρατηγική μέχρι την επιτυχή εκτέλεσή τους.

Μια στρατηγική προσέγγιση για τον προσδιορισμό της χρηματοδοτικών σας στόχων και της κατανόησης των χρηματοδοτικών σας επιλογών είναι απαραίτητη για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εκτεταμένη εμπειρία μας, και η παρουσία μας στην αγορά μπορεί να σας βοηθήσει:
  • στον καθορισμό του χρηματοδοτικού σας στόχου στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σας σχεδίων ανάπτυξης
  • στην αξιολόγηση της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησής σας
  • στον εντοπισμό πιθανών πηγών κεφαλαίων και βασικών στόχων διάρθρωσης
  • στην προσέγγιση της αγοράς και τη διαπραγμάτευση βασικών εμπορικών όρων
  • στην ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια συναλλαγών μεταξύ μετόχων και δανειστών

Τι υπηρεσίες προσφέρουμε

Become a Partner of Envolve

To take a trivial example, which of us undertakes
laborious physical exercise.

Career Opportunities in Envolve

Who chooses to enjoy a pleasure that has no one
annoying consequences.