Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης, της συνεργασίας και της προόδου σε διάφορους τομείς.

Στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών βρίσκεται το Horizon Europe, το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, της τεχνολογικής προόδου και του κοινωνικού αντίκτυπου μέσω συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας. Υποστηρίζοντας πρωτοποριακές ιδέες, το Horizon ενθαρρύνει τις διασυνοριακές συμπράξεις, την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη λύσεων αιχμής για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

Επιπλέον, υπάρχουν πολυάριθμα άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (CINEA, Innovation Fund, REACT EU, Invest EU, κ.α.), που καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως η επιχειρηματικότητα, η περιφερειακή ανάπτυξη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η κοινωνική ένταξη και άλλα. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, ερευνητές και ιδιώτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, εμπειρογνωμοσύνη και δίκτυα για να κάνουν τις ιδέες τους πραγματικότητα.

Η έμπειρη ομάδα οικονομικών συμβούλων μας ειδικεύεται στην σύνταξη και υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης και μπορεί να σας παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χρηματοδότησης. Από την ανάπτυξη προτάσεων έως την ολοκλήρωση και τη διαχείριση του έργου, είμαστε αφοσιωμένοι στη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας σας και στη διευκόλυνση της υλοποίησης του οράματός σας.

Η Palladium CPS Σύμβουλοι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δίνει ιδιαίτερη έμφαση:
  • στην ανάλυση των αναγκών και των απαιτήσεων του Πελάτη
  • στην οικονομική και τεχνική ανάλυση των προτάσεων
  • στην επαγγελματική σύνταξη προτάσεων
  • στην ολοκληρωμένη σύνταξη εκθέσεων και διαχείριση προθεσμιών
  • στον έγκαιρο προγραμματισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων
  • στην διαπραγμάτευση και υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων
  • στην αξιολόγηση των επιπτώσεων και στην αποτελεσματική υλοποίηση των προτάσεων

Πιο συνοπτικά, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, με εξειδίκευση στην :

Κάντε την αίτηση σας σήμερα!

Στείλτε μας το αίτημα σας και θα σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου για την επιχείρηση σας