Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων

Αναδιαμόρφωση δομής και στόχων της επιχείρησης

Διαχείριση Κινδύνου

Aνάλυση και διαχείριση των κινδύνων κάθε επιχείρησης

Διαχείριση Φορολογικού Κινδύνου

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ελαχιστοποίηση των φορολογικών ...

Εταιρική Χρηματοδότηση

Μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας της επιχείρησης

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Υπηρεσίες υποβολής και διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων  

Συμβουλευτική Διαχείρισης Ιδιωτικού Κεφαλαίου

Εύρεση των καλύτερων επενδυτικών ευκαιριών

Φορολογικός Σχεδιασμός

Παροχή φορολογικών συμβουλών για εγχώρια και διεθνή θέματα

Χρηματοδοτικές Λύσεις Κεφαλαίου

Αναδιάρθρωση δομής και αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων

Οι κλάδοι στους οποίους δραστηροποιούμαστε

Τραπεζικών
Υπηρεσιών

Χρηματοοικονομικών
& Ασφάλισης

Logistic &
Μεταφορών

Νομικών
Υπηρεσιών

Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας

Τουριστικών Καταλυμάτων

Τι λένε οι πελάτες μας

Συνεργαστείτε μαζί μας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ΕΣΠΑ - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.