Επιδοτούμενα Προγράμματα

ΕΣΠΑ

Αναζητείστε όλα τα ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα <του ΕΣΠΑ για την προγραμματιστική περίοδο 2021 – 2027.

Αναπτυξιακός Νόμος

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα επιδοτούμενα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου - "Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη".

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Δείτε όλες τις ενεργές προσκλήσεις και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτ.

Επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα

Η Palladium CPS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και την εξεύρεση βέλτιστων προγραμμάτων χρηματοδότησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Τι υπηρεσίες παρέχουμε:
  • Διατηρούμε συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση μαζί σας για τα επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Συντάσσουμε και υποβάλλουμε επιμελώς προετοιμασμένη την επενδυτική σας πρόταση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.
  • Επικοινωνούμε μαζί σας άμεσα, για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις προκύπτουν σχετικά με τις Επιδοτήσεις.
  • Αξιολογούμε τις δυνατότητες της Εταιρείας σας και σας παρουσιάζουμε τα πλέον κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της υλοποίησης των έργων τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα.
  • Βεβαιώνουμε την βατή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση της επιδότησης.
  • Παρακολουθούμε τις χρηματοδοτήσεις σε κάθε στάδιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.

Η διαδικασία που ακολουθείτε για την συμμετοχή σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά & αναπτυξιακά προγράμματα είναι η εξής:

Κάντε την αίτηση σας σήμερα!

Στείλτε μας το αίτημα σας και θα σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα προγράμματα ΕΣΠΑ για την επιχείρηση σας