Διαθέσιμα Προγράμματα ΕΣΠΑ

  • [All Topics] 0
  • Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 0
  • Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ 0
Awesome Image
Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Awesome Image
Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Awesome Image
Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ

Awesome Image
Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Awesome Image
Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επανεκκίνηση Εκδηλώσεων

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

e-Λιανικό Β΄Κύκλος

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Μικρών Και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Που Επλήγησαν Από Την Πανδημία Covid-19 Στον Δήμο Πειραιά

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – Επανεκκίνηση Τουρισμου

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολουμένων Δικηγόρων

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιδότηση Κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων