Διαθέσιμα Προγράμματα ΕΣΠΑ

  • [All Topics] 0
  • Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ 0
  • Ανενεργές προσκλήσεις ΤΑΑ 0
  • Ενεργές Προσκλήσεις ΤΑΑ 0
  • Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 0
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 0
Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιδότηση Κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολουμένων Δικηγόρων

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – Επανεκκίνηση Τουρισμου

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Μικρών Και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Που Επλήγησαν Από Την Πανδημία Covid-19 Στον Δήμο Πειραιά

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

e-Λιανικό Β΄Κύκλος

Awesome Image
Ανενεργές προσκλήσεις ΤΑΑ

Εξοικονομω – Επιχειρω

Awesome Image
Ενεργές Προσκλήσεις ΤΑΑ

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επανεκκίνηση Εκδηλώσεων

Awesome Image
Ανενεργές προσκλήσεις ΤΑΑ

Πρόγραμμα Ι : “Ψηφιακά εργαλεία για ΜΜΕ”

Awesome Image
Ανενεργές προσκλήσεις ΤΑΑ

Πρόγραμμα ΙI: “Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων & υπηρεσιών”

Awesome Image
Ανενεργές προσκλήσεις ΤΑΑ

Πρόγραμμα ΙII: “Ψηφιακές Συναλλαγές”

Awesome Image
Ανενεργές προσκλήσεις ΤΑΑ

Έξυπνη Μεταποίηση

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Εξοικονομω – Ανακαινίζω για νέους

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Awesome Image
Υλοποιημένα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Awesome Image
Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

«ΕΞ’ ΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

Awesome Image
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

«Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»