Επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα

Στον παρακάτω οδηγό, μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για το πρόγραμμα Ψηφιακός-Πράσινος Μετασχηματισμός και να μάθετε αν η επιχείρησης σας είναι δικαιούχος χρηματοδότησης, όπως και το ποσοστό που θα δικαιώστε.
 
Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι:
  • Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ
  • Πράσινη Παραγωγική Επένδυση για ΜμΕ
  • Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
  • Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η διαδικασία ελέγχου που ακολουθείτε για την συμμετοχή σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά & αναπτυξιακά προγράμματα είναι η εξής:

[estimation_form form_id="8"]