Νέο Εξοικονομώ, Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ & Ψηφιακός Μετασχηματισμός από το νέο ΕΣΠΑ