Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του νέου Αναπτυξιακού νόμου – “Ελλάδα ισχυρή ανάπτυξη”